Sistema de gestió digital d’altaveus DBX

€40 – 50

Ecualitzador gràfic de 31 bandes. Ecualitzador d’entrada de 8 bandes paramètric amb funció d’autoecualització. Limitador amb retenció de pics. Crossover. Compressor. Sintetitzador subarmònic. Retard de sortida fins a 3,4 m / 10 ms. Retard d’entrada fins a 34 m / 100 ms. Destructora de retroalimentacions amb 12 filtres ‘Notch’ d’1/80 octava. Ecualitzador de sortida de 8 bandes paramètric també per a ajustos d’altaveu. Analitzador d’1/3 d’octava en temps real. Generador de soroll rosa. Control remot amb Mac/Windows/Android/iOS. 2 entrades XLR. 1 entrada XLR amb alimentació phantom de 15 V per a micròfon de mesura opcional. 6 sortides XLR mascle. Connector Ethernet. Connector USB. Format: 19″/1U.

Chat en vivo
¿Necesitas ayuda?
¡Hola!
Estamos disponibles y listos para responder a sus preguntas.