Politica de Privadesa

Alquilar Sonido

Aquesta política té com a objectiu informar els interessats sobre els diversos tractaments realitzats per la nostra organització a través del lloc web, que afecten les vostres dades personals d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

Identificació i Dades de Contacte del Responsable
Nom de l’Empresa: [Recon Invest 22 SL]
Domicili: [C. Felip II, no.21, entl.2, Barcelona, 08023, Espanya]
NIF: [B09971300]
Telèfon de Contacte: [+34722486052]
Correu Electrònic: [[email protected]]

Finalitats del Tractament de les vostres dades personals

Usuaris/Navegants de la Pàgina Web del Responsable
Tractarem les dades personals proporcionades per a:

Atendre sol·licituds, queixes i incidències a través dels nostres canals de contacte a la pàgina web.
Analitzar el comportament de lusuari a la web per detectar possibles amenaces informàtiques.
Complir obligacions legals aplicables a la nostra activitat.
Protegir i exercir els nostres drets i respondre a reclamacions.
Enviar comunicacions comercials relacionades amb els nostres productes o serveis i notícies del sector, sempre amb la vostra autorització.
Gestionar la participació a concursos i promocions.
Enviar enquestes de satisfacció i qualitat.
Base Jurídica del Tractament

Usuaris/Navegants de la Pàgina Web del Responsable

Consentiment de linteressat per a les finalitats indicades.
Compliment de les obligacions legals aplicables.
Interès legítim a protegir la imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la pàgina web.
Complements i Eines del Lloc Web
Google Maps: Utilitzem Google Maps per mostrar mapes interactius al nostre lloc web. En utilitzar aquest servei, Google recopila i emmagatzema informació sobre el vostre ús. S’informa sobre la transferència internacional de dades possible.

Terminis o Criteris de Conservació de les Dades
Les dades es conservaran el temps necessari per complir les finalitats inicials.

Decisions Automatitzades i Elaboració de Perfils
No es prenen decisions automatitzades ni s’elaboren perfils.

Destinataris
Durant el tractament, les dades poden ser cedides a jutges, forces de seguretat, autoritats públiques i encarregats de tractament.

Transferències Internacionals de Dades
No es fan transferències internacionals de dades, però en cas necessari, s’adoptaran les garanties exigides per la normativa.

Xarxes Socials
Us convidem a seguir-nos a les nostres xarxes socials, però tingueu en compte que les vostres dades pertanyeran a la xarxa social corresponent.

Drets
Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat i retirar el consentiment.

Veracitat de les Dades
L’usuari garanteix la veracitat, exactitud i actualització de les dades proporcionades.

Modificacions i Actualització
Aquesta política pot ser modificada segons exigències legals o canvis al nostre lloc web. Es recomana revisar periòdicament la política de privadesa.

Data d’Última Revisió
[15 de Març 2024]

 

Política de Cookies

Aquesta Política de Cookies té com a objectiu informar-te de manera clara i precisa sobre les cookies utilitzades al nostre lloc web.

1. Què són les galetes?
Les cookies són petits arxius de text que s’emmagatzemen al dispositiu (ordinador, tablet, smartphone) quan navegues per llocs web. Aquests fitxers contenen informació que s’utilitza posteriorment per millorar la vostra experiència de navegació.

2. Com utilitzem les galetes?
Utilitzem cookies per analitzar el trànsit al nostre lloc web, personalitzar contingut, i oferir-te anuncis rellevants. També utilitzem cookies de tercers, com ara Google Analytics, per recopilar informació anònima sobre l’ús del lloc.

3. Tipus de cookies que utilitzem:

Cookies necessàries: Són essencials per al funcionament del lloc web i et permeten navegar i utilitzar les seves funcions.
Cookies de Rendiment: Recopilen informació sobre com els usuaris utilitzen el lloc web, com quines pàgines visiten amb més freqüència. Aquesta informació es fa servir per millorar la funcionalitat del lloc.
Cookies de funcionalitat: Permeten recordar les eleccions que fas (com el teu nom d’usuari) i proporcionen funcions millorades i més personalitzades.
Cookies de Publicitat i Seguiment: S’utilitzen per mostrar anuncis rellevants per a tu i els teus interessos. També s’utilitzen per limitar la freqüència amb què veieu un anunci i per mesurar l’efectivitat de les campanyes publicitàries.
4. Control de cookies:
Podeu gestionar les vostres preferències de cookies a través de la configuració del vostre navegador. Tingueu en compte que deshabilitar certes galetes pot afectar la funcionalitat del lloc.

5. Canvis a la Política de Cookies:
Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Cookies en qualsevol moment. Qualsevol canvi es publicarà a aquesta pàgina.

6. Més informació:
Per obtenir més informació sobre l’ús de cookies, contacta’ns a [[email protected]].

Data d’última actualització: [15 de Març 2024]

 

Condicions de lloguer de material audiovisual

Les clàusules reguladores següents de la responsabilitat mútua entre ambdues parts constitueixen condició sine qua non del contracte, sense les quals Recon Invest 22 S.L. (NIF B-09971300) en endavant Recon Invest 22 S.L., no consentiria a obligar-se:

1. El material llogat i els seus accessoris
El material llogat i els seus accessoris objecte del present contracte són titularitat exclusiva de Recon Invest 22 SL.

2. Lloguer exclusiu a professionals
Recon Invest 22 SL es reserva el dret de llogar el material i els seus accessoris exclusivament a professionals del sector audiovisual, o professionals que hi estiguin directament relacionats.

3. Funcionament dels equips
Recon Invest 22 SL no proporcionarà a la part arrendatària cap informació o formació sobre el funcionament dels equips.

4. Lliurament i devolució de lequip
L’arrendador lliura a l’arrendatari l’equip contractat en perfectes condicions d’estat i inventari; així mateix, l’arrendatari es compromet a tornar-lo en perfectes condicions en la data i l’hora de devolució pactades.

5. Desperfectes en la devolució del material
En els casos en què no estiguin inclosos a l’assegurança, la part arrendatària estarà obligada a abonar íntegrament l’import del mateix material nou, segons els preus de mercat dins dels 15 dies naturals posteriors a la data de devolució pactada.

6. Devolució del material en termini
Els retards en la devolució del material llogat que no hagin estat acceptats per escrit per Recon Invest 22 SL, hauran de ser abonats per raó de tarifa de “1 dia” per cada 24 hores de demora, als quals no serà aplicable cap tipus de descompte i que vénen reflectits a la pàgina web: www.alquilarsonido.es.

En aquells casos en què la demora sigui superior a 72 hores, Recon Invest 22 SL a més de requerir el pagament de la tarifa diària enunciada anteriorment, procedirà immediatament a emprendre les accions legals oportunes.

7. Avaria dins del període de lloguer
Recon Invest 22 SL no assumeix cap responsabilitat de substitució de l’equip derivat d’un mal ús. En cas de reconèixer-se dret de substitució, aquest estarà subjecte a disponibilitat de lempresa arrendadora.

8. Modificacions a l’equip
El client arrendatari no podrà modificar, desmuntar o reparar l’equip objecte de lloguer ni vendre, empenyorar o desprendre’s de l’equip ni els seus accessoris, sota l’advertència de les responsabilitats inherents a aquestes actuacions.

9. Responsabilitat per danys ocasionats a l’equip
Aquells danys ocasionats a l’equip, derivats de la seva mala utilització seran de responsabilitat exclusiva del client arrendatari.

10. Responsabilitat civil per danys ocasionats a terceres persones
El client arrendatari és completament responsable dels danys causats pel fet d’una mala utilització. Recon Invest 22 SL declina tota responsabilitat en els casos que el material llogat pogués provocar un accident.

11. Sortida del país del material llogat
L’arrendatari a data de subscripció o en qualsevol moment posterior ha de comunicar la sortida dels equips a l’estranger dins del període d’arrendament. Les gestions relatives a aquesta sortida són a càrrec de l’arrendatari íntegrament.

12. Responsabilitat derivada de la LOPD
La responsabilitat derivada de les accions que poguessin realitzar-se a l’empara de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, com a resultat dels enregistraments obtinguts o de la pèrdua d’informació no serà, en cap cas de Recon Invest 22 SL. El client arrendatari respondrà de totes les accions que s’interposin en aquests conceptes.

13. Submissió expressa als Tribunals de Barcelona
El compliment o interpretació de les condicions aquí presents, en cas de discrepància, seran competència dels Tribunals de Barcelona, quedant de manera renunciada expressament el fur propi que pogués correspondre al client arrendatari.

 

SEGUR
Els equips llogats tenen cobertura durant els viatges que es realitzin entre dos punts qualssevol d’Europa, com durant les estades, quedant expressament excloses les estades a Albània, Azabaidjan, Bòsnia i Hercegovina, Macedònia, República de Txetxènia, Sèrbia i Montenegro, Shidda Khartli ( Sud Ossetia), Rússia Tadjikistan i Turquia.

Així mateix queden garantides les estades prèvies, muntatge i rodatge i/o estades posteriors a aquests transports i mentre estiguin sent operats. Això no obstant, es pot sol·licitar l’ampliació de cobertura per a qualsevol dels països esmentats. Queden garantits tots els viatges que es realitzin per via terrestre i/o marítima i/o fluvial i/o lacustre i/o combinacions de qualsevol dels mitjans esmentats, siguin convencionals o no.

El material audiovisual llogat està assegurat contra qualsevol risc de pèrdua, dany i/o despesa, a conseqüència daccidents del vehicle portador. A més està previst el robatori, incendi, trencaments, danys per aigua, etc, havent estat ampliat fins i tot expressament per garantir el trencament de lents.

Com a aplicació i/o aclariment, s’estableix que el risc de robatori de l’interès assegurat quedarà garantit durant els estacionaments de curta durada dels vehicles a la via pública, sempre que els objectes assegurats no estiguessin exposats a la vista des de l’exterior i hi haguessin quedat degudament tancats els accessos al vehicle, accedint-hi a l’interior mitjançant fractura de portes, panys i/o ventiles.

Així mateix, quan els equips assegurats pernoctin a bord dels vehicles en aparcaments, garatges o altres llocs tancats, aquests han d’estar degudament vigilats. En cas de produir-se un esdeveniment d’aquesta naturalesa, s’haurà de posar immediatament en coneixement de la Comissaria de Policia més propera al lloc on es va produir el fet.

Es fa constar de forma expressa que queden exclosos de la cobertura les avaries o danys deguts a l’ús, imperícia, negligència, danys elèctrics i magnètics, rascades i/o esgarrapades, danys al programari, defectes latents, furt, estafa, apropiació indeguda, ús en dron i danys per contaminació biològica i/o química, sent el client arrendatari qui hagi d’assumir les despeses de reparació o de reemplaçament amb un material nou, sempre d’aquí a 15 dies des de la data pactada per a la devolució.

Aquesta assegurança té una franquícia a càrrec del client arrendatari de 150 €.

 

PROTECCIÓ DE DADES
A Recon Invest 22 SL tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat i fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si a Avisual Europe SL estem tractant les seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant de Recon Invest 22 SL SL, C / Felip II, no.21, entl.2 Barcelona oa l’adreça de correu electrònic [email protected], adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Igualment, sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb els contractats i fidelitzar-lo com a client.

Recon Invest 22 S.L.

Chat en vivo
¿Necesitas ayuda?
¡Hola!
Estamos disponibles y listos para responder a sus preguntas.